Bölüm KuruluYönetim
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bülent KARA     
Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Ercan GEÇGİN 

Bölümün Erasmus Koordinatörü Dr. Öğrt. Üyesi Özlem AKAY DİNÇ

Bölümün Farabi Koordinatörü Doç. Dr. Ercan GEÇGİN 

Bölümün Mevlana Koordinatörü Dr. Öğrt Üyesi Bahadır NUROL

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı:  Prof. Dr. Yücel CAN

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Bülent KARA

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı:  Doç. Dr. Ercan GEÇGİN

Toplumsal Yapı ve Değişme Başkanı: Dr. Öğrt. Üyesi Bahadır NUROL

 Sosyometri Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Elif Nagihan TÜRKÖZ


Son Güncelleme Tarihi:10.05.2022