Program Çıktıları
Program çıktıları


PÇ1 Doğalgaz Tesisatı ve Teknolojisi Programı ile ilgili temel kavramları tanımlar.

PÇ2 Mesleği için gerekli matematiksel hesaplama ve analizleri yapar.

PÇ3 Doğalgaz Tesisatı ve Teknolojisi alanında karşılaşılan problemlerin çözümünde ve kendini geliştirmede mevcut bilişim teknolojilerini kullanır.

PÇ4 Grup çalışması veya bireysel olarak, doğalgaz tesisatı oluşturulması için gerekli proje tekniklerini kullanarak teknik-meslek resim çizimlerini, malzeme seçimini yapar ve sistemin kurulumunu, iş güvenliği unsurlarını göz önüne alarak sağlar.

PÇ5 Isıtma veya soğutma sistemlerin kurulumunu ve bakımını yapar.

PÇ6 Isıtma ve soğutma sistemlerniin kurulması için gerekli malzemelerin yapısını inceler ve malzeme üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirerek uygun malzeme seçimini yapar.

PÇ7 Makine parçalarının ne işe yaradığını detaylı bir şekilde inceler.

PÇ8 Endütriyel uygulamalar için sensör veya transdüser seçimini ve bakımını yapar.

PÇ9 Doğalgaz tesisatı üzerindeki gerekli ölçüm işlemlerini yapar.

PÇ10 Bilgisayar destekli tesisat tasarımını gerçekleştirir.

PÇ11 Isıtma sistemi kazanlarının yapısını, karakteristiklerini tanımlar ve devreye alır.

PÇ12Oda ısı ölçer devrelerinin kurulumunu ve bakımını gerçekleştirir.

PÇ13 Isıtma, Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kontrolünü yapar arızasını giderir.

PÇ14 Endüstriyel tesisatların bakımlarını yapar.

PÇ15 Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin hata ve arıza aramasını yapar.

PÇ16 Çeşitli mesleki uygulamalar için görsel programlama ve bilgisayarlı kontrol becerilerini kazanır.

PÇ17 Bir proje konusu belirleyerek proje adımlarını planlar, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak araştırma yapar ve buna uygun olarak projeyi hazırlayıp sunar.

PÇ18 Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgi ve gelişmeleri takip edip, meslektaşlarıyla iletişim kurar.

PÇ19 Toplumsal ve mesleki yaşantılarında, çevre ve insan sağlığı koruma hususunda gerekli hassasiyeti gösterir.

PÇ20 Eğitim-öğretim süresince öğrendiklerini, bir işletmede kullanarak uygulamasını yapar ve iş hayatının çalışma koşullarını öğrenir.

Son Güncelleme Tarihi:21.12.2015