GZFT Analizi

Güçlü Yanlar
1) Geniş öğretim elemanı kadrosunun bulunması
2) Öğretim elemanlarının genç olması
3) Yüksek Lisans Eğitiminin olması
4) Öğrencilerin Bölümü tercih etmelerinin yoğun olması
5) Mezunlarının rahatlıkla iş bulması
6) Takım çalışmalarının rahatlıkla yapılabilecek olması
7) Erasmus aracılığıyla öğrenci gönderilmesinin yapılabilir olması

Zayıf Yanlar
1) Yayın sayısının azlığı
2) Sempozyumlara ev sahipliği yapamama
3) Proje sayısının azlığı
4) Takım çalışmaları sonucunda yayın yapamamak
5) Yurt dışına Erasmus aracılığıyla henüz öğretim elemanı gönderilmemiş olması

Fırsatlar
1) Bölüm içerisinde dayanışma ortamının olması
2) Sosyal açıdan diğer bölümlerle olan iyi iletişim ve saygınlık
3) Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği yapabilecek kapasite

Tehditler
1) Öğretim Üyesinin gelmemesi
2) Bölümün Avrupa standartlarında yapılanmasının tamamlanmaması
3) Bölüme Erasmus aracılığıyla yurt dışından öğrenci gelmemesi
4) Bölüme gelen öğrenci kalitesinin düşmesi
5) Bölüm öğretim elemanlarının üzerindeki ders yüklerinin az olması

Son Güncelleme Tarihi:02.08.2020