Çalışma Alanları

1- Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı: Radyo ve televizyonlara ara eleman yetiştirmeye yönelik öğretim vermektedir. Bu programdan mezun olanlar yerel, bölgesel ve ulusal yayın yapan kamu ve özel sektör kuruluşlarında muhabir, metin yazarı, yapımcı, yönetmen ve program sunucusu gibi alanlarda istihdam imkanı bulmaktadır. Radyo Televizyon Programcılığı programı öğrencileri, Dikey Geçiş Sınavı ile İletişim Fakültelerinin Radyo Televizyon Sinema Bölümlerine ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin Sinema Bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

Mezunların aldığı unvan: Radyo ve Televizyon Programcılığı Meslek Elemanı

2- İnşaat Teknolojisi Programı: Program İnşaat sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir yükseköğretim programıdır. Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili Fakültelerin, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

Mezunların aldığı unvan: İnşaat Teknolojisi Meslek Elemanı

3- Otomotiv Teknolojisi Programı: Otomotiv sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.Programdan mezun olan öğrenciler üretim ve satış sonrası hizmet sektöründe yönetici/mühendis ile işçi arasındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar. Otomotiv teknikerinin almış olduğu eğitim kendisine başkalarıyla ilişki kurması gerektiğini öğretecek, yüksek düzeyde el becerisine sahip olmasını temin edecek, ileri teknoloji ve enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilmesini sağlamaktadır. 

Mezunların aldığı unvan: Otomotiv Meslek Elemanı

4- Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı: 

Programımız radyo ve televizyon sektörünün gerek üretim ve gerekse yayın hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren radyo, televizyon ve yapım şirketlerine ara eleman yetiştiren bölümden mezun olan öğrenciler ışıkçı, sesçi, kurgucu, kameraman ve teknik yönetmen gibi iş alanlarında istihdam imkânına sahiptir. İstihdam imkânı yüksek olan bu bölümden mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile,Basın ve Yayın, Gazetecilik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İletişim, letişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo ve Televizyon, Radyo, Sinema ve Televizyon, Sinema ve Televizyon, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Mezunların aldığı unvan: Radyo ve Televizyon Meslek Elemanı

5- Yapı Denetimi Programı: 

Programımız İnşaat sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir yükseköğretim programıdır.Yapı Denetimi Programı ön lisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde; İnşaat Mühendisliği, Mimarlık  Lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Mezunların aldığı unvan:Yapı Denetimi Meslek Elemanı

6- İş Sağlığı ve Güvenliği Programı: Programımız "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite anlayışına uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir yükseköğretim programıdır. Bunun yanında, teknik eleman olarak mezun olan öğrencilerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen belirli eğitimler sonucu ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olan adaylara “İş Güvenliği Uzmanı” unvanı verilmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz yine kamu ve özel sektör alanında, yasal olarak da zorunlu tutulan bu istihdam alanında çalışma fırsatı bulmaktadırlar. Programın uygulama alanı ve laboratuvarı oluşum aşamasındadır. Ayrıca programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili Fakültelerin; Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İşletme, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Mezunların aldığı unvan: İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Elemanı

  7- Mekatronik Programı: Program makine ve elektronik  sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir  yükseköğretim programıdır. Programda; makine, elektrik, elektronik, bilgisayar ve kontrol tekniklerinin kesişiminde çalışan sistemlerin kullanıldığı tesislere ara eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Program; temel elektronik, bilgisayar, elektromekanik sistemler, hidrolik-pnömatik sistemler, kontrol sistemleri ve bilgisayar destekli çizim - tasarım - üretim alanlarında bilgi-beceri sahibi öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.Mekatronik eğitimi almış öğrenciler; her türlü mekanik, elektrik, elektronik  cihazların bakım, onarım, üretim ve işletmesi konusunda mekatronik mühendisleri ve teknisyenleri arasında görev yapan ara elemandır.Programın uygulama yapılabilen elektronik laboratuvarı vardır. Ayrıca Mekatronik Programı ön lisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde; Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Mezunların aldığı unvan: Mekatronik Meslek Elemanı 

8- Doğalgaz Ve Tesisatı Teknolojisi Programı: 

Program, inşaat sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir yükseköğretim programıdır. Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi  Programı” ön lisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Makine Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Mezunların aldığı unvan: Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Meslek Elemanı   

Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020