TUDAS

IX. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

25-28 Mayıs 2022, Niğde/Türkiye

 

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (TÜDAS), dünyadaki bilim camiasında Türk Dünyası ile ilgili çalışan bilim insanlarını buluşturarak bilimsel fikir alışverişini sağlamak, yeni bilimsel araştırma ve tartışmaların önünü açmak, Türk Dünyası ile ilgili akademik literatürün nitelikli zenginleşmesine katkıda bulunmak amacıyla ilk olarak 2014 yılında Niğde Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kazak Kızlar Milli Pedagoji Üniversitesi, Bakü Avrasya Üniversitesi ve M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi’nin işbirliği ile düzenlenen Sempozyum, 2014 yılından itibaren sırasıyla Niğde, Almatı ve Bakü’de olmak üzere ortak üniversitelerin ev sahipliğinde düzenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Geçmiş sempozyumlarda en az yedi farklı ülkeden katılım gerçekleşmiş olup, katılımcıların en az yüzde altmışı ev sahibi ülkenin dışından gelen katılımcılar olmuştur.

IX. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 25-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde Niğde'de gerçekleştirilecektir.

IX. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu'nun teması "Türk Dünyasında İş Birliğinin Çok Boyutlu Güçlendirilmesi" olarak belirlenmiş olup, bu sempozyumda Türk Dünyasındaki "Türk Dünyasında İşbirliği" konularında çalışan bilim insanlarının bir araya gelmesi ve bu konu üzerindeki çalışmaların, fikirlerin ve önerilerin tartışılması amaçlanmaktadır.

Sempozyumda, Türk Dünyasını ilgilendiren dil, edebiyat, tarih, eğitim, kültür, sanat, iletişim, uluslararası ilişkiler, bölgesel sorunlar, işletme, ekonomi, din, felsefe, sosyoloji, turizm ve kadın çalışmaları gibi alanlarda akademik konuların ve güncel meselelerin tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, araştırma yöntemlerinin belirlenmesi, yeni bilimsel araştırma yönelimleri üzerinde fikir paylaşımında bulunulması ve gelecekte Türk Dünyasında gerçekleştirilecek ortak projelere zemin hazırlanması amaçlanmaktadır. Türk Dünyası araştırmalarıyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesini sağlayacak olan bu sempozyumun Türk Dünyasının nitelikli bilgi üretimine katkı sağlaması ve bilim dünyasının tüm paydaşlarına yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiler www.utudas.org internet adresinde yer almaktadır.

 


Son Güncelleme Tarihi:23.11.2021