Tanıtım

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Üniversitemize bağlı Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu ve Fakültelerde okutulan, zorunlu TÜRK DİLİ derslerini yürütmek üzere YÖK kanuna uygun olarak 1998 yılında kurulmuştur. 

Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Üniversitemize bağlı Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu ve Fakültelerde, Türk Dili derslerini verecek öğretim elemanlarının görev dağılımını yapmakla yükümlüdür. Bu görevler 5 okutmanla yapmaktadır Ayrıca, söz konusu derste okutulacak ders kitabını hazırlama görevi de vardır. 

Bölüm başkanlığımız, bu temel görevlerinin dışında kendi alanına giren konularda panel, konferans , seminer vb etkinliklerde bulunmak ve öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar düzenlemek gibi bilimsel, kültürel ve sosyal görevleri de üstlenmiştir.

Son Güncelleme Tarihi:04.07.2017