Uzaktan Eğitim Destek Takımı

Başkan  : Doç. Dr. Gökhan BAŞ

Üye       : Dr. Öğr. Üyesi Suna CANLI

Üye       : Doç. Dr. Ela Ayşe KÖKSAL

Üye       : Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ATALAY  

Üye       : Dr. Öğr. Üyesi  Ali DELİKARA