Birim Kalite Komisyonu

Akademik Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

Başkan Prof. Dr. Mesut SAĞNAK

Üye Prof. Dr. Ayhan DİKİCİ

Üye Prof. Dr. Serkan Ercan BAĞÇECİ

Üye Doç. Dr. Tuğba ÇELİK

Üye Dr. Öğr. Üyesi Remzi KILIÇ

Raportör Muhammet BAYRAKTAR 

Son Güncelleme Tarihi:11.02.2020