Sayılarla Enstitümüz

Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı

Programı

Öğrenci Sayısı
Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Tezli Yüksek Lisans

32

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Tezli Yüksek Lisans

0

Eğitim Yönetimi

Tezli Yüksek Lisans

11

Eğitim Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

90

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

27

Matematik Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

16
Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

33

Müzik Eğitimi

Tezsiz Yüksek Lisans

0

Resim-İş Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

0Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

52

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Tezsiz Yüksek Lisans

0

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doktora

6

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans

11


Temel Eğitim

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

40

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi

Tezsiz Yüksek Lisans

0

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

318

Son Güncelleme Tarihi:21.11.2019