Başvuru için Adaylardan İstenen Belgeler

Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

(1) Başvuru yapacak olan adaylar aşağıdaki belgeler ile birlikte başvurularını şahsen, posta/kargo yoluyla veya e-posta aracılığı ile yapabilirler:

a)  Başvuru Formu,

b) Yüksek lisans programları için lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin dış temsilcilikten onaylı örneği ve onaylı Türkçe tercümesi,

c) Doktora/sanatta yeterlik programları için, doktora programlarına lisans derecesiyle başvuru yapan adaylardan lisans; yüksek lisans derecesiyle başvuru yapan adaylardan yüksek lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin dış temsilcilikten onaylı örneği ve onaylı Türkçe tercümesi,

  d) Transkript belgesinin onaylı örneği ve onaylı Türkçe tercümesi,

  e) Doktora/sanatta yeterlik programı için yabancı dil yeterliliğini gösteren belge. Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru için yabancı dil puanına sahip olmayan adaylar, doktora/sanatta yeterlik programlarının yeterlik sınavına girinceye kadar yabancı dil şartını sağlamak zorundadır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların YÖK veya ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya YÖK tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Anabilim/sanat dalının uygun bulduğu yabancı bir dilde lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayan adaylar; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde anabilim/sanat dalı kurulunun kararı ve EYK’nın onayıyla yabancı dil şartından muaf tutulurlar.

Son Güncelleme Tarihi:17.01.2019