Güzel Sanatlar-Müzik Eğitimi (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans) Dersler

 Güz Yarıyılı

 

Bahar Yarıyılı

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

P

AKTS

 

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

P

AKTS

MZK5003

Dönem Projesi

0

1

2

MZK5002

Dönem Projesi

0

1

2

MZK5101

Sözlü Eğitim Müziği Besteciliği

3

0

6

MZK5102

Çalgısal Eğitim Müziği Besteciliği

3

0

6

MZK5103

Çocuk Sesi ve Eğitimi

3

0

6

MZK5104

Müzik Eğitiminde Araştırma Uygulamaları

3

0

6

MZK5105

Müzik Eğitimi Programları

3

0

6

MZK5106

Müzik Eğitimi Ders Kitapları

3

0

6

MZK5107

Müziksel Öğretim Yöntemleri

3

0

6

MZK5108

Uygulamalı Armoni Öğretimi

3

0

6

MZK5109

Okul Müziğinde Eşlikleme

3

0

6

MZK5110

Okul Çalgıları Öğretiminde Yaklaşımlar

3

0

6

Son Güncelleme Tarihi:26.11.2018