Matematik Eğitimi Dersler

GÜZ YARIYILI

 

BAHAR YARIYILI

DERS KODU

DERS ADI

T

P

AKTS

DERS KODU

DERS ADI

T

P

AKTS

EBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

8

MTE6002

Seminer

0

2

6

MTE6003

Özel Konular  I

5

0

2

MTE6004

Özel Konular II

5

0

2

MTE6005

Tez Çalışması (Tez Önerisi) 

0

0

2

MTE6006

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

0

2

MTE6007

Seminer*

0

2

6

MTE6008

Tez Çalışması

0

1

30

MTE6009

Tez Çalışması

0

1

30

MTE6102

Matematik Öğretiminde Söylemler: Geribildirim

3

0

8

MTE6101

Matematik Eğitiminde Temel Kavramlar

3

0

8

MTE6104

Matematik Öğretiminde Oyun ve Drama

3

0

8

MTE6103

Matematik Eğitiminde İspat

3

0

8

MTE6106

Matematiksel Güç: Gelişimi ve Değerlendirilmesi

3

0

8

MTE6105

Matematik Eğitiminde Üstbiliş

3

0

8

MTE6108

Öğrenme Ortamları Tasarımı

3

0

8

MTE6107

Matematik Öğretim Programlarının Analizi

3

0

8

MTE6110

Matematik Eğitiminde Bilişim Teknolojileri

3

0

8

MTE6109

Matematiksel Modelleme Yaklaşımları

3

0

8

MTE6112

STEM Kuram ve Uygulamaları

3

0

8

MTE6111

Matematiği Öğretme Bilgisi

3

0

8

MTE6114

Temel Matematiksel Beceriler

3

0

8

MTE6113

Bilimsel Araştırma Süreci

3

0

8

MTE6116

Ölçme Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar

3

0

8

MTE6115

Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları

3

0

8

MTE6118

Matematik Eğitimde Güncel Araştırmalar

3

0

8

MTE6117

Eğitimde Problem Çözme Becerileri

3

0

8

MTE6120

Matematik Eğitimde Bulut Bileşim

3

0

8

MTE6119

Matematikte Aktif Öğrenme Uygulamaları

3

0

8

 

 

 

 

 *Yüksek Lisans Programında Seminer Dersine ilk kayıt ikinci yarıyılda (bahar) yapılmaktadır. Bahar Yarıyılında Seminer dersinden başarısız olan öğrenciler takip eden üçüncü yarıyılda (Güz) Seminer Dersini almaktadır.  Son Güncelleme Tarihi:20.05.2019