Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt:

(1) Başvuru sonuçları ilgili enstitünün internet sayfasında duyurulur.

(2) Enstitülere kayıt hakkı kazanan adaylara ilgili enstitü tarafından bir kabul mektubu gönderilir.

(3) Öğrenci ikili anlaşmalarla öğrenim ücretinden muaf tutulmamış ise, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.

(4) Kayıtlar ilgili enstitünün öğrenci işleri tarafından internet sayfasında ilan edilen tarihlerde yapılır.

(5) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler:

a)  Kesin kayıt formu,

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin yeminli tercümanlar tarafından Türkçeye tercüme edilmiş onaylı örneğiyle birlikte belgenin aslı,

c) Transkript belgesinin yeminli tercümanlar tarafından Türkçeye tercüme edilmiş onaylı örneğiyle birlikte belgenin aslı,

ç) Pasaportun onaylı sureti,

d) Son altı ay içinde çekilmiş altı adet fotoğraf,

e) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge**,

           (6) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgelerin eksik olması halinde öğrenciler kayıt yaptıramazlar.

(7) Kesin kayıt sonrası öğrenci belgesiyle İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alamayan öğrencinin kaydı silinir.

** Öğrenim ücreti Ziraat Bankası’nın 214-37974286-5024 no’lu hesabına yatırılacaktır.

Son Güncelleme Tarihi:17.01.2019