Türkçe Eğitimi Dersler

GÜZ YARIYILI

 

BAHAR YARIYILI

DERS KODU

DERSADI

T

P

AKTS

DERS KODU

DERSADI

T

P

AKTS

EBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

8

TRK6002

Seminer

0

2

6

TRK6003

Özel Konular I

5

0

2

TRK6004

Özel Konular II

5

0

2

 TRK6005Tez Çalışması (Tez Önerisi) 0 0    2 TRK6006 Tez Çalışması (Tez Önerisi) 0 2
 TRK6007 Seminer* 0 2    6 TRK6008 Tez Çalışması 0 1 30

TRK6009

Tez Çalışması

0

1

30

TRK6102308

TRK6101

Anlama Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar

 308

 TRK6104


Okumanın Kuramsal Temelleri

 0

 TRK6103Dilbilimsel Şiir Çözümlemeleri 308 TRK6106Söylem Çözümlemesi 3 0 8
 TRK6105Yaratıcı Yazma 308 TRK6108Dil Tipolojisi 3 0 8
 TRK6107Metin Çözümleme 3 0    8 TRK6110Üst Düzey Düşünme  Becerileri 3 0 8
 TRK6109Türkçe Öğretiminde Metin Seçimi 3 0 8 TRK6112Gençlik Edebiyatı İncelemeleri 3 0 8
 TRK6111Gençlik Edebiyatına Giriş 3 0 8 TRK6114Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Politikaları 3 0 8
 TRK6113Türkçe Öğretimi Tarihi 3 0 8 TRK6116Eğitimde Geribildirim 3 0 8
 TRK6115İkinci Dil Öğretimi 0 8 TRK6118Sinema ve Edebiyat 3 0 8
 TRK6117Dil ve Edebiyat Öğretimi 3 0 8 TRK6120Eğitim Sistemleri 3 0 8
 TRK6119Dil Edinimi 3 0 8 TRK6122Sorun Odaklı Çocuk Edebiyatı 3 0 8
 TRK6121Çocuk Edebiyatı Eleştirisi 3 0 8 TRK6124Çağdaş Türk Kadın Yazarlar 3 0 8
 TRK6123Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı 3 0 8 TRK6126Türkçenin Güncel Sorunları 3 0 8
 TRK6125Akademik Yazma Becerileri 3 0 8 TRK6128 Metin Dilbilim 3 0 8
 TRK6127Okuma ve Beyin İlişkisi 3 0 8 TRK6130Karşılaştırmalı Edebiyat 3 0 8
 TRK6129Eleştiri Kuramları 3 0 8 TRK6132Dilbilgisi Öğretimi 3 0 8
 TRK6131Türkçe Öğretim Etkinliklerinin Planlanması 3 0 8 TRK6134Çocuk Medyası İncelemeleri 3 0 8
 TRK6133Okuryazarlık Kavramının Gelişimi 3 0 8 TRK6136Çağdaş Türk Edebiyatında Roman 3 0 8
 TRK6135Çağdaş Türk Edebiyatında Öykü 3 0 8

*Yüksek Lisans Programında Seminer Dersine ilk kayıt ikinci yarıyılda (bahar) yapılmaktadır. Bahar Yarıyılında Seminer dersinden başarısız olan öğrenciler takip eden üçüncü yarıyılda (Güz) Seminer Dersini almaktadır. 
Son Güncelleme Tarihi:11.01.2019