Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı

Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı Öğretim Elemanları
Dr. Öğr. Üyesi Songül OMUR
Arş. Gör. Fatih DİREN
Arş. Gör. Bilgehan İHTİYAR
Arş. Gör. Pınar BASMACI

Son Güncelleme Tarihi:10.02.2020