Kalite Koordinatörlüğü Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesi Konulu Toplantıya Katıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından "Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesi" konulu toplantı 12 Kasım 2019 tarihinde, YÖK Kalite Kurulunda gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya, Üniversitemiz kalite ve eğitim-öğretim süreçlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Cahit Tağı ÇELİK, Kalite Koordinatörü Destek Personeli Yasin AFŞAR ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Öğr. Gör. Mehmet Harun GÜLEN katılmıştır. Toplantıda, Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sisteminin kurulmasına destek amacıyla geliştirilen Üniversite Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı Program Değerlendirme Modülü hakkında bilgiler paylaşılmıştır.