Eğitim Amaçları

1. Güçlü bir akademik kadroya sahip olmak

2. Sektörde tercih edilen ve rakabet üstünlüğü olan mezunlar yetiştirmek 
3. Turizm alanı ile ilgili yayınlar yapabilmek 
4. Daha kaliteli eğitim verebilecek şekilde uygulama alanları oluşturmak ve var olanları geliştirmek. 
5. Ulusal ve uluslar arası etkinlikler düzenemek 
6. Ulusal ve uluslararası etkinlikleri katılmak 
7. Öğrencilere daha iyi staj yerleri sağlamak 
8. Bölüm içerisinde kurumsal kültürü geliştirmek 
9. Kurumsal ve yerel alanda ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek. 
10. Bilimsel çalışmalar yapmak.