Hedefleri

Atatürkcü ve çağdaş düşünebilen öğrenciler yetiştirmek

Öğrencilerimize alanında yeterli teorik bilgi ve pratik beceri kazanmalarını sağlamak
Mezunları tercih edilen bir bölüm olmak
Turizm alanında iddialı olmak
Yeterli ve kariyerli öğretim elemanlarına sahip olmak
Ulasal ve Uluslararası etkinliklerde aktif olarak yer almak
Turizm alanında ihtiyaç duyulan eserleri üretmek
Yüksekokul misyon ve vizyonuna katkıda bulunmak
Eğitimde kaliteyi artıracak çalışmalar yapmak
Ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir başarıları standartlarını bölümde uygulamaya koymak
Üniversitenin sektörel alanda ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verebilmek
Bölüm ile ilişkide olan paydaşların memnuniyet derecelerini yükseltmek
Ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir başarıları standartlarını bölümde uygulamaya koymak
Dersleri içerik ve planlarını güncel tutmak