Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ - TIP BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. SINIF DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Tıp Dönem Dersi TIP1001 DÖNEM 1 0 0 41
Zorunlu Ders TIP1010 GİRİŞİMCİLİK 2 0 1
Seçmeli Ders TIP1019 ETKİLİ İLETİŞİM-YAŞAM VE GÖRGÜ 30 0 2
Seçmeli Ders TIP1020 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ 30 0 2
Seçmeli Ders TIP1021 ACİL VE İLKYARDIM 14 16 2
Seçmeli Ders TIP1022 YETERLİ VE DENGELİ BESLENME 30 0 2
Seçmeli Ders TIP1023 NOBEL TIP ÖDÜLLERİ 30 0 2
Seçmeli Ders TIP1024 ENFEKSİYONLARDAN KORUNMADA STANDART ÖNLEMLER 30 0 2
Ders Kurulu TIP1100 TEMEL BİLİMLER I DERS KURULU 71 2 6
Ders Kurulu TIP1200 TEMEL BİLİMLER II DERS KURULU 105 24 9
Ders Kurulu TIP1300 HÜCRE BİLİMLERİNE GİRİŞ DERS KURULU 83 16 7
Ders Kurulu TIP1400 HÜCRE BİLİMLERİ I DERS KURULU 95 28 9
Ders Kurulu TIP1500 HÜCRE BİLİMLERİ II DERS KURULU 77 26 9
Ders Kurulu TIP1600 TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI I DERS KURULU 2 14 1
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 1
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
2. SINIF DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Tıp Dönem Dersi TIP2001 DÖNEM 2 0 0 56
Seçmeli Ders TIP2027 ACİL VE İLKYARDIM II 14 16 2
Seçmeli Ders TIP2028 DOĞAL DOĞUM 30 0 2
Seçmeli Ders TIP2029 AKADEMİK YAZMA VE SUNUM TEKNİKLERİ 30 0 2
Seçmeli Ders TIP2030 MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ PRENSİP VE TEKNİKLERİ 30 0 2
Seçmeli Ders TIP2031 KALP SAĞLIĞI VE KORUNMA 30 0 2
Seçmeli Ders TIP2032 AİLE PLANLAMASI VE NORMAL GEBELİĞİN GÖZLENMESİ 30 0 2
Ders Kurulu TIP2100 DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU 90 44 11
Ders Kurulu TIP2200 SİNİR VE DUYU SİSTEMLERİ DERS KURULU 92 38 9
Ders Kurulu TIP2300 DOLAŞIM SİSTEMİ DERS KURULU 89 32 9
Ders Kurulu TIP2400 SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU 70 24 8
Ders Kurulu TIP2500 SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA DERS KURULU 108 38 11
Ders Kurulu TIP2600 ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU 95 26 8
3. SINIF DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Tıp Dönem Dersi TIP3001 DÖNEM 3 0 0 56
Zorunlu Ders TIP3060 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 72 0 4
Ders Kurulu TIP3100 HÜCRE VE DOKU ZEDELENMESİ, KİMYASAL ETKENLER VE İNFEKSİYON MEKANİZMALARI DERS KURULU 122 3 11
Ders Kurulu TIP3200 DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU 95 5 9
Ders Kurulu TIP3300 GASTROİNTESTİNAL VE HEMATOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU 86 1 8
Ders Kurulu TIP3400 ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU 94 0 8
Ders Kurulu TIP3500 SİNİR SİSTEMİ, PSİKİYATRİ VE KAS-İSKELET SİSTEMLERİ DERS KURULU 103 3 9
Ders Kurulu TIP3600 TOPLUMA DAYALI TIP DERS KURULU 78 0 7
Ders Kurulu TIP3700 HEKİMLİĞE HAZIRLIK DERS KURULU 42 18 4