Müdür Mesajı

Sevgili Öğrenciler, 

Bugüne kadarki eğitim-öğretim hayatınızda göstermiş olduğunuz başarı ve yaptığınız tercihle başarılı bir geleceğin ilk adımı olarak Üniversitemizi tercih edip aramıza katılımınızdan dolayı sizleri içtenlikle kutlarım. Ulukışla Meslek Yüksekokulu’nun tüm akademik ve idari personeli olarak sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duymaktayız.
Değişimin son derece hızlı gerçekleştiği günümüzde “Bilişim çağı” kavramı ön plana çıkmaktadır. Teknolojik gelişmeyle birlikte iletişim altyapısının geniş coğrafi alanlara yayılması ile bilgiye erişim zaman ve mekandan bağımsız hale gelmiştir. Bilgi, sosyal ve kültürel gelişim ile harmanlanmış donanımlı bireyler olmanın gerekliliğinin önemine dikkatinizi çekerek; kendi alanında eğitimde kaliteyi ön planda tutan, bilgi çağının gereklerini yerine getiren, yetiştirdiği nitelikli insan kaynakları açısından tercih edilen yüksekokulumuz; öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını benimsemiştir.
Yüksekokulumuz mesleki anlamda çağdaş bilgi, beceriler ile donatılmış, yeni teknolojileri kullanabilecek, problem çözebilme yeteneğine sahip, sosyal ve sportif yönü gelişmiş, bulunduğu bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik yapısına katkı sağlayan, bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı bilen nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Ulu Önder Atatürk'ün bizlere gösterdiği "Çağdaş Uygarlık Düzeyine Ulaşma” hedefi için kendinize bilimi rehber edinmenizi, daha çok çalışmanızı, zamanı etkin kullanmanızı, gelişme ve öğrenmeye değer vermenizi ve modern dünyanın beklentilerini karşılayacak yetkinlik düzeyinde birer birey olmanız temennisiyle saygı ve sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Ayhan CEYHANSon Güncelleme Tarihi:08.09.2016