Yayınlar

Uluslararası Makale:

1- Akyol, E.,  Selamoglu, Z., Dogan, H., Akgul, H., Unalan, A., 2015. Determining the total antioxidant status and oxidative stress indexes of honey samples obtained from different phytogeographical regions in Turkey. Fresen. Environ. Bull., 24 (4): 1204-1208, 2015.

2- Aktan, C.,,Şahin, E., Başaran, N., "Relation of 3PL and 4PL Activies and Their Effect on Emerging Economies", BEÜ International Journal of Management Economics and Business, ICAFR 16 Special Issue, ss., 262-269. Zonguldak, 2016 

 

Ulusal Makale:

1- Ceyhan, A., Ünalan, A., Çınar, M., Serbester, U., Şekeroğlu, A., Akyol, E., Yılmaz, E., Demirkoparan, A., 2015. Niğde İli Keçi Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(2): 74-79, 2015.

2- Ceyhan, A., Şekeroğlu, A., Ünalan, A., Çınar, M., Serbester, U., Akyol, E., Yılmaz, E., 2015. Niğde İli Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. KSU Doğa Bil. Derg., 18(2): 48-56, 2015.


Uluslararası Bildiri :Ulusal Bildiri:

1-Karataş Abdullah ve Karataş Ebru, 2015. Toplumda Çevre Sorunlarının Önlenmesi Kapsamında Çevre Eğitimi: Kanada örneği XIII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 14-17 Eylül.

2-Demet Özkır, Kadriye Kayakırılmaz, 2015.  Yumuşak Çeliğin Elektrokimyasal Davranışına Asidik Ortamda Fenotiyazin Gurubu yeni bir Sehiff Bazının Farklı Sıcaklıklarda Etkisi, 5 Fiziksel Kimya Kongresi, KTO Karatay Üniversitesi ve Necmettin ERBAKAN Üniversitesi, Konya 16-19 Mayıs 2015

3- Ünalan Adnan,Ceyhan Ayhan,Şekeroğlu Ahmet,Akyol Ethem, 2015.  Niğde İli Sığır, Koyun ve Keçi Yetiştiricilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 3-5 Eylül 2015. Konya.

Son Güncelleme Tarihi:09.01.2017