ADL2029 / SOSYAL VE SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1 birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve sosyal düşüncelerMehmet Ali Ağaoğulları (ed.), Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler (İstanbul: İletişim, 2013).
2İlk Çağda siyasi düşünce: Sümer, Mısır, Anadolu, İranMehmet Ali Ağaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Siyasi Düşünce Tarihi
3İlk Çağda siyasi düşünce: Çin, Hint ve Bozkır ToplumlarıMehmet Ali Ağaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Siyasi Düşünce Tarihi
4Eski Yunan da siyasi düşünce: Sokrates ve Platon, Platon’un siyasi düşüncesi Devlet anlayışıMehmet Ali Ağaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Siyasi Düşünce Tarihi
5Aristoteles’e göre ideal devlet ve toplum düzeni ve yönetim şekilleriMehmet Ali Ağaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Siyasi Düşünce Tarihi
6Aristoteles’e göre ideal devlet ve toplum düzeni ve yönetim şekilleriMehmet Ali Ağaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Siyasi Düşünce Tarihi
7Helenistik dönemde siyasi düşünce ve siyasi sistemMehmet Ali Ağaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Siyasi Düşünce Tarihi
8Roma İmparatorluğunda siyasi düşünce ve siyasi yapı: Çiçero.Mehmet Ali Ağaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Siyasi Düşünce Tarihi
9Ortaçağ da Türk- İslam dünyasında siyasal düşünce, toplumsal yapı ve devlet düzeni (Farabi, İbn-i Rüşt, Yusuf Has Hacip, İbn Haldun)Mehmet Ali Ağaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Siyasi Düşünce Tarihi
10Yeni Çağ da siyasi düşünceler, Rönesans, reform,( Machiavelli, Thomas Mor, Jean Boadin)Mehmet Ali Ağaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Siyasi Düşünce Tarihi
11Aydınlanma dönemi siyasi düşünce akımları: Liberalizm ve John Locke.Mehmet Ali Ağaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Siyasi Düşünce Tarihi
12Aydınlanma dönemi siyasi düşünce akımları: Montesquieu, Immanuel Kant.Mehmet Ali Ağaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Siyasi Düşünce Tarihi
13Aydınlanma dönemi siyasi düşünce akımları: Jean Jacqes Rousseau, Voltaire.Mehmet Ali Ağaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Siyasi Düşünce Tarihi
14Aydınlanma dönemi siyasal sistemler ve Sosyal Yapı: sömürge hareketleri ve Burjuvazinin güçlenmesiMehmet Ali Ağaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Siyasi Düşünce Tarihi