ADL2029 / SOSYAL VE SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Öğrenciler, İlkçağ Yunan ve Roma Siyasi düşüncelerinin dayandığı temel ilkeler hakkında bilgi edineceklerdir.
2Öğrenciler, ortaçağda ki devlet- toplum ve siyasi düşünce ilişkileri hakkında bilgi edineceklerdir.
3Öğrenciler, Rönesans ve Aydınlanma dönemlerinde siyasi düşünce alanında meydana gelen değişmeler hakkında bilgi edineceklerdir: Machiavelli örneği ile.
4Öğrenciler sosyo-politik olayları analiz edebileceklerdir.