ASC1003 / PİŞİRME YÖNTEMLERİ I

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Türk ve temel dünya mutfakları hakkında bilgi sahibi olur
2Pişirme tekniklerini uygulayabilir
3Mutfak ekipmanlarını etkin olarak kullanabilir
4Pişirmede kullanılacak ürünleri tanır
5İnsan faaliyetlerinin doğal dengeyi nasıl etkilediği konusunda çıkarımda bulunur.