BAN1007 / İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Şerif ŞİMŞEK; Adnan ÇELİK, İşletme Bilimine Giriş, 24. Baskı Konya, En yeni baskı