BAN1007 / İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1İşletme ile ilgili kavramları tanımlayabilir
2İşletmenin amaçlarını kavrayabilir
3İşletmenin çevresini oluşturan kişi ve kuruluşları öğrenebilir
4İşletmenin sınıflandırılmasını yapabilir
5İşletme kuruluş aşamalarını öğrenebilir
6İşletme kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olabilir
7Güncel işletme konuları hakkında bilgi sahibi olabilir
8İşletrmelerarası anlaşma ve birlikleri öğrenebilir
9Kapasite ve türleri hakkında bilgi sahibi olabilir
10İşletmenin maliyetlerini ve gelirlerini hesaplayabilir
11İşletmenin performans ve kriterlerini tanımlayabilir