BAN2034 / TİCARET HUKUKU

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Ticari işletme kavramı, ticari işletmenin temel nitelikleri, ticari işletmede merkez şube kavramı, ticari işletmenin devri ve rehni.(1) Sayfa 12-15
2Ticari iş kavramı, ticari iş karinesi, ticari işlerde faiz, faiz çeşitleri.(1) Sayfa 18-25
3Ticari hüküm, emredici hükümler, sözleşme hükümleri, ticari örf ve adet, yorumlayıcı ve tamamlayıcı hükümler.(1) Sayfa 25-27
4Tacir sıfatı ve tacir olmanın hükümleri, tacir olmanın sonuçları.(1) Sayfa 30-33
5Ticaret ünvanı, işletme adı, marka.(1) Sayfa 35-37
6Tacir yardımcıları; ticari mümessil, ticari vekil, seyyar tüccar memuru, acente, komisyoncui tellal.(1) Sayfa 37-41
7Haksız rekabet halleri; kötüleme, başkasının ahlaki ve mali gücü hakkında gerçeğe aykırı bilgi verme, yanlış ve yanıltıcı bilgi verme.(1) Sayfa 44-51
8Ticari defterler, defter çeşitleri, defterlerin onayı, defterlerin saklanması ve defter tutma yükümlülüğü ve cari hesap sözleşmesi.(1) Sayfa 54-66
9Ticaret şirketleri(Genel hükümler), tüzel kişilerde ehliyet, sermaye koyma borcu, şirketlerin birleşmesi.(1) Sayfa 72-78
10Adi şirket, sermaye, kuruluşu, kar zara dağıtımı.(1) Sayfa 78-82
11Kollektif şirket, ana sözleşme, şirketin idaresi, kar/zarar tespiti, şirket alacaklarının durumu.(1) Sayfa 83-88
12Komandit şirket, mukavele, komanditerler hukuki durumu, komanditer ortağın sorumluluğu.(1) Sayfa 88-97
13Anonim şirket kuruluş şekligenel kurul, kararlar, kar/zarar dağıtımı ve limited şirketler.(1) Sayfa 99-122
14Limited şirketin kuruluşu ortakların hakları ve borçları, şirketin teşkilat yapısı, dağılma ve ayrılma.(1) Sayfa 124-137