BAN2034 / TİCARET HUKUKU

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Tacir olmanın yükümlülükleri, sonuçları, hakları.
2Ticari işletme kurulması, tasdiki, tescili, onayı.
3Haksız rekabet, haksız rekabetin sonuçları, haksız rekabetteki davalar.
4Ticari defterler, defter çeşitleri, defterlerin onayı, tasdiki ve defterlerin delil olarak kullanılma şekilleri.
5Ticari şirketler, kuruluşu, mukavelesi, şirketlerin özellikleri, sermaye yapıları, ortakların sorumluluğu, şirketin tasfiyesi.