EGZ0008 / TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Sönmez, Ömer Faruk, Çetin Turhan ve Aksoy Bülent (Editörler). (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: PegemA Yayınları
2Kuzucu Kemalettin, Kamer Tunay S. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: PegemA Yayınları
3Çoşkun, Hasan. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık