EGZ0008 / TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Öğretmen adaylarının Toplumsal Duyarlılık ve Farkındalığı artar
2Öğretmen adaylarının işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve özdeğerlendirme becerileri gelişir
3Öğretmen adayları sivil toplum ve devlet kurunmlarında gönüllü çalışır
4Öğretmen adayları farklı sempozyum, panel ve konfranslara katılır
5Bir kampanyada aktif rol alır