GKK1004 / KİMYA II

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Genel Kimya: Sabri Apaydın, Abdullah Şimşek, Eğitim Yayınevi, 8. Baskı, 2014