GKK1004 / KİMYA II

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Asitler, bazlar hakkında bilgi sahibi yapar
2Katılar, sıvılar ve gazlar hakkında bilgi sahibi yapar
3Organik kimya hakkında bilgi sahibi yapar