GKK1012 / GIDA MUHAFAZA METODLARI

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1DEMİRER, M.A. Besin Hijyeni, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1988, Ankara.
2ÜNLÜTÜRK, A. Gıda Muhafaza İlkeleri, In: Gıda Mikrobiyolojisi, Ed. Ünlütürk, A., Turantaş, F., Mengi Tan Basımevi, 1998, İzmir.