GKK2024 / İŞLETME YÖNETİMİ II

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Doç.Dr.Hasan Tutar, İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık 2011