GKK2024 / İŞLETME YÖNETİMİ II

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Yönetim işlevlerini yerine getirmek
2İnsan kaynaklarını yönetmek
3Üretim sürecini yönetmek
4Pazarlama faaliyetlerini yönetmek
5İşletmenin mali yapısını yönetmek