GSR1002 / DESEN II

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Creative Drawing / Howard J. Smagula
2Brawn & Benchmark / ISBN: 0-697-14954-4
3Nort Light Books / ISBN-13: 978-1-58180-757-8 / ISBN-10: 1-58180-757-0
4Genç, A. / Siphaioğlu . A (1990) Görsel Algılama Sanatta Yaratıcı Süreç, Sergi Yayınevi, İzmir.
5Desen çizimine dair film ve video kayıtlarıChristopher, H.(2012).Basic Drawing MadeAmazingly Easy,Watson-Gupt