GSR1002 / DESEN II

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Çizgiyi ve karakalem desen malzemelerini tanımlar.
2Çizginin farklı malzemeler üzerindeki etkilerinin ayrımına varır.
3Modelin temel elemanları arasındaki ilişkileri çizer
4Model ile perspektif düzlemler arasındaki ilişkileri, çevresiyle birlikte çizer
5Perspektif algı yanılmasının ve kısa görünümleri eski ustaların eserlerinde inceler.