GSR2018 / MİNYATÜR

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Minyatür sanatı ile ilgili temel kavramları öğrenme3
2Türk-İslam, Uzakdoğu ve Mezopotamya minyatür sanatını tanıyabilme2
3Minyatürlerin özelliklerini dönemlerine ve konularına göre değerlendirebilme3
4Minyatür tekniklerini uygulayabilme3