GSR2018 / MİNYATÜR

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Minyatür Sanatı Tarihine Giriş 
2Minyatür Sanatında Kullanılan Malzeme ve Teknikler 
3Uzakdoğu Minyatür Sanatı 
4İran Part ve Sasani Minyatür Sanatı 
5Orta Asya (Uygur) Minyatür Sanatı 
6Emevi Dönemi Minyatür Sanatı 
7Abbasi Dönemi Resim Sanatı 
8Ara Sınav 
9Selçuklu Dönemi Minyatür Sanatı 
10Osmanlı Dönemi Minyatür Sanatı 
11Seçilen bitki ve hayvan figür etüdlerinin yapılması 
12Seçilen bitki ve hayvan figürlerinin detay çizimi 
13Bitki ve hayvan figürünün stilizasyonu (üsluplaştırılması) 
14Bitki ve hayvan figürünün stilizasyonu (üsluplaştırılması) 
15Genel Sınav