GSR2018 / MİNYATÜR

Kaynaklar

 
KAYNAK KİTAPLAR 
1Abdül Kadir YILMAZ, İslam Sanatı Tarihi, TEZHIP_VE_MINYATUR_SANATI_ATATURK_UNIVERSITESI


 
DERS NOTLARI 
1Hayrunnisa TURAN, Geleneksel Türk El Sanatları II Ders Notları


 
DİĞER KAYNAKLAR 
1https://www.fikriyat.com/ekitap/detay/minyatur-sanatinda-doga-cizim-ve-boyama-teknikleri/1
2http://www.zeytinburnu.istanbul/Document/FileManager/Cahide_Keskiner_Minyat%C3%BCrler.pdf
3https://core.ac.uk/download/pdf/80960735.pdf
4https://sbedergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/343/files/29-sayi-yazi21-29122017.pdf
5https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/587095
6http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/1226/Binark.pdf?sequence=1&isAllowed=y
7https://www.academia.edu/35308021/Minyat%C3%BCr_Sanat%C4%B1_pdf