GSR4006 / DESEN VIII

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Desen tekniklerini ve yöntemlerini kullanır.3
2Desende oran, ölçü ve plan kavramlarını geliştirir.3
3 Canlı ve cansız model kullanarak çizim tekniklerini geliştirir.3
4Sanatsal yaratma becerisi kazanır.3