GSR4006 / DESEN VIII

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Desen tekniklerini ve yöntemlerini kullanabilecektir.
2 Desende oran, ölçü ve plan kavramlarını geliştirebilecektir.
3Canlı ve cansız model kullanarak çizim tekniklerini geliştirebilecektir.
4 Geometrik formlarda plan bulma ve aktarmayı tanır.
5Canlı modelde plan, hacim ve üç boyutlu betimlemeyi uygular.
6Estetik haz, duyum ve estetik yargı kavramlarını öğrenir.