GSR4006 / DESEN VIII

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Çizgisel desen araştırmaları, araştırma çizgisi ile model ve nesne uygulaması1
2Çizgisel desen araştırmaları, tek çizgi ile model ve nesne uygulamaları2
3Canlı ve cansız model kullanarak lekesel desen araştırmaları, açık-koyu ton ilişkileri3
4 Canlı model ve nesne ilişkisi kurularak renkli malzeme ile desen çizimi,4
5İç mekan ve dış mekan çalışmalarında perspektif ve plan ilişkileri5
6İç mekan ve dış mekan çalışmalarında perspektif ve plan ilişkileri6
7İç mekan ve dış mekan çalışmalarında figür ve nesne ilişkileri.7
8Mürekkep ile model çalışması. 
9Mürekkep ile model ve mekan çalışması 
10Atölye içinde düzenlenmiş ölüdoğa çalışması 
11Farklı çizgi teknikleri ve farklı çizer malzemelerin olanakları ile çalışma. 
12Durağan canlı ve cansız modelden kroki çalışmaları.8
13Hareket halindeki canlı modelden çalışmalar. 
14Hareket halindeki canlı modelden çalışmalar.