KIM6131 / ANALİTİK KİMYADA ÇEVRESEL ANALİZ

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Çevresel analizde modern cihazların çalışma prensiplerini öğrenme1
2Cihazlardan Alınan sonuçların doğru yorumlanması2
3Çevresel analizle ilgili bilimsel düşünmeyi geliştirme3
4Araştırmaya ve incelemeye yöneltme3
5Çevresel analizler hakkında analitik düşünebilme ve değerlendirme becerisi kazandırma3
6Diğer disiplinlerde ortaya çıkan problemleri analiz edip değerlendirme yapma1
7Güncel olaylarda sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becerisi2
8Mesleki ve etik sorumluluk bilinci2