KIM6131 / ANALİTİK KİMYADA ÇEVRESEL ANALİZ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Doğa, Kirlilik ve Kimyasal Analizin Gerekliliği [1], 1-8
2Kirleticilerin Doğadaki Hareketleri, Kirlilik Kaynakları, Dağılım ve Bozulma, Biyokonsantrasyon, Sediment birikmesi, Bozunma [1] 11-15
3Metallerin Hareketliliği; Çözünme, Sedimentlerde birikme, Canlı Organizmalarda Birikme [1] 15-22
4Kirililik Açısından Güvenli Seviye Nedir [1] 22-33
5Örnek Alma ve Örnek Çeşitliliği ve Analiz [1] 35-60
6Temsili örnekler, Örneklerin Saklanması, Analize Genel bakış, Laboratuvar ve Analiz edilecek bölgenin seçilmesi, Uygun Metot Seçme, Laboratuvar Standartları[1] 61-73
7Su Analizleri, Örnek alma ve Su kalitesini belirleyen yöntemler [1] 77-81
8Sudaki genel iyonların Tayin Yöntemleri, Ultraviyole spektrometrisi, Alev spektrometrisi, iyon kromatografisi [1] 89-110
9Suda Bulunan Eser Miktardaki Kirleticiler, Organik Kirleticiler, metal iyonları [1] 113-130
10Katı Maddelerin, Atıkların ve Belirli bir bölgenin Analizi, Katıların Analizinde karşılaşılan Temel Problemler [1] 135-141
11Biyolojik örneklerin Analizi, Toprak Analizi [1] 142-150
12Kirletilmiş Bölgelerin Analizi, Atıkların Analizi, Sediment Analizi [1] 156-168
13Atmosferik Analiz, Atmosferdeki Katı Partiküllerin Analizi [1] 175-189
14Anlık Konsantrasyon Tayini [1] 191-206