KIM6131 / ANALİTİK KİMYADA ÇEVRESEL ANALİZ

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Çevre hakkında bilgi sahibi olmak
2Çevre kirliliği hakkında bilgi sahibi olmak
3Çevre kirliliğinin sebepleri hakkında bilgi sahibi olmak
4Çevre kirliliğinin izlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak
5Çevre kirliliğini izleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak
6Çevresel örnek alma toplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak