KIM6136 / Elektrokimyasal Ölçme Yöntemleri

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Elektrokimyasal ölçme yöntemleriyle ilgili temel kavramlara giriş[1] s.1-41, [2] s.3-29, s.79-98.
2Voltametrik yöntemler (Dönüşümlü voltametri)[2] s.390-398, [3] s.227, s.239-243, s.251-260, s.398-401, [4] s. 294-296, 320, 356.
3Potansiyodinamik polarizasyon yöntemi[3] s.92, s.102-104, [4] s. 260-262, 275-277, 353-355, [5] s.109-111.
4Lineer polarizasyon direnci yöntemi[5] s.111-117.
5Potansiyometri[2] s.398-405, [4] s. 181-197.
6Amperometri ve kulometri yöntemleri[2] s.388-390, [3] s.159, s.418, s.427-430, s.432-435, s.437-440, [4] s.303-305.
7İletkenlik yöntemleri[1] s.45-114, [4] s. 2, s.85, s.90, s.100-101, s.440.
8Üç elektrotlu sistemler[1] s.221-228, [2] s.9-15, s.337-343.
9Elektrokimyasal impedans spektroskopisi[3] s.369, s.383-388, [4] s.301-304, [5] s.117-129, [6] s.9-23, s.37-54, s.173-192, s.237-251.
10Elektriksel çift tabaka ve arayüz[1] s.1-4, s.219-221, [2] s.69-71, s.147-156, s.239-248, [4] s.198-243, [5] s.35-44.
11Elektrokimyasal hücre ve değişkenler[1] s.228-276, [3] s.2-9, s.18-19, s.24-28.
12Elektrokimyasal sistemlerde adsorpsiyon[2] s.248-250, [3] s.534-579, [4] s. 250, 352-368, [5] s.263-275.
13Elektrokimyasal ölçme yöntemlerinin uygulama alanları: Organik inhibitör sentezi ve metallere uygulanması[5] s.351-361, [7], [8], [9].
14Elektrokimyasal ölçme yöntemlerinin uygulama alanları: Organik inhibitör sentezi ve metallere uygulanması sonuçlarının değerlendirilmesi[5] s.351-361, [7], [8], [9].