KIM6136 / Elektrokimyasal Ölçme Yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler 
1Elektrokimyasal ölçme teknikleri ve kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.
2Elektrokimyasal tepkimelerdeki etkileşimleri inceleyerek analiz edebilmek.
3Elektrokimyasal yöntemler ile endüstriyel hedefler arasında ilişki kurmayı öğrenmek.
4Elektrokimyasal yöntemleri uygulamada teknik cihazları kullanabilme becerisi kazanmak.
5Teknik cihazlardan alınan sonuçların değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak.