MKN1002 / MESLEKİ MATEMATİK

Kazandırılacak Bilgi Ve Beceriler

Kazandırılacak Bilgi Ve BecerilerSeviyesi
1Logaritma Fonksiyonu, özellikleri,tanım aralığı, bayağı logaritma, doğal logaritma bilir.3
2Logaritma da dört işlemi yapar. Logaritması verilen sayıyı bulur. Logaritmik denklemler çözer.3
3Doğrunun analitiği, koordinat sisteminde nokta bulur, İki nokta arası uzaklığı bulur, İki nokta ile doğru denklemini oluşturur.3
4Doğru grafiğinin çizimini yapar.3
5Limit ve süreklilik kavramlarını bilir, aralarındaki ilişkiyi bulur. 3
6Limitte Belirsiz ve limit problemlerini çözer.3
7Türev kavramı, türev alma kurallarını bilir, İşlemleri çözer.3
8Trigonometrik Fonksiyonların türevini bilir, üstel fonksiyonların türevini bilir, Logaritma fonksiyonun türevini bilir ve çözer.3
9Kapalı biçimde tanımlanan fonsiyonların türevini bilirve çözer, Yüksek mertebeden türev almayı bilir.3
10Türev işlemlerini çözer, Maximum, Minimum noktaları bulmayı bilir.3
11Belirsiz ve belirli integral, integral alma yöntemlerini bilir.3
12Trigonometrik integrallerin formüllerini bilir, problemleri çözer.3
13İntegralin uygulandığı alanlarda problemi oluşturup çözümünü yapar.3
14İntegralin uygulandığı alanlarda problemi oluşturup çözümünü yapar.3