MKN2004 / ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Elektro erozyon tezgâhının özellikleri Elektro erozyon tezgâhının kısımları Elektro erozyon tezgâhının çalışma prensipleriMesleki eğitimi geliştirme projesi, Tel erozyonla işleme Modülü Notları
2Tezgâh koordinat eksenleri Referans noktaları Kontrol panel çeşitleriMesleki eğitimi geliştirme projesi, Tel erozyonla işleme Modülü Notları
3Kontrol panel tuşları ve özellikleri Elektro erozyon tezgâhı işleme yöntemleri Elektrot malzemeleriMesleki eğitimi geliştirme projesi, Tel erozyonla işleme Modülü Notları
4Di elektrik sıvılar Elektrot ve parça konumlandırma yöntemleri Parça sıfırlama yöntemleriMesleki eğitimi geliştirme projesi, Tel erozyonla işleme Modülü Notları
5Elektro erozyon tezgâhı işletim modları Elektro erozyon tezgâhı işleme parametreleriMesleki eğitimi geliştirme projesi, Tel erozyonla işleme Modülü Notları
6Örnek parça işleme uygulamalarıMesleki eğitimi geliştirme projesi, Tel erozyonla işleme Modülü Notları
7Tel erozyon tezgâhının özellikleri Tel erozyon tezgâhının kısımları Tel erozyon tezgâhının çalışma prensipleriMesleki eğitimi geliştirme projesi, Tel erozyonla işleme Modülü Notları
8Tezgâh koordinat eksenleri Referans noktaları Kontrol panel çeşitleri Kontrol panel tuşları ve özellikleriMesleki eğitimi geliştirme projesi, Tel erozyonla işleme Modülü Notları
9Tezgâh programlama yöntemleri Tel erozyon tezgâhı işleme yöntemleri Kesici tel malzemeleri ve özellikleriMesleki eğitimi geliştirme projesi, Tel erozyonla işleme Modülü Notları
10Tel bağlama yöntemleri Tel pozisyonlama seçenekleri İş parçası bağlama yöntemleri Kesme sıvısı çeşitleri ve özellikleriMesleki eğitimi geliştirme projesi, Tel erozyonla işleme Modülü Notları
11CNC tel erozyon tezgâhlarında programlama esasları Konumlama sistemleri Mutlak konumlama sitemi Artımlı konumlama sistemiMesleki eğitimi geliştirme projesi, Tel erozyonla işleme Modülü Notları
12ISO İşlem ve hazırlık komutları Tel hareket yönü seçimi Çap telafileri ve ötelemeler (offset)Mesleki eğitimi geliştirme projesi, Tel erozyonla işleme Modülü Notları
13Eğim açısı ayarlamak Simülasyon yapma seçenekleri Köşe ve eğimlerde güç dürme fonksiyonları Jeneratör değerlerinin düzenleme işlemleriMesleki eğitimi geliştirme projesi, Tel erozyonla işleme Modülü Notları
14Parça işleme örnekleriMesleki eğitimi geliştirme projesi, Tel erozyonla işleme Modülü Notları